paĝo 2

Jen la ena kovrilpaĝo (paĝo 2), kiu montras la enhavtabelon.

Ena kovrilpaĝo kun enhavo

Gazeto de JEB (Junularo Esperantista Brita) juna sekcio de la Brita Esperanto-Asocio kaj membro de TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo. Ĉi tiu "festa" numero speciale prepariĝis dum la komenca parto de 1978.

Kovrilon desegnis Jano.

en-havo

(R) = represitaj eroj
* = Lienhardt'iz'itaj eroj

ARTIKOLOJ

(R)   Obstina vivovolo - pĝ 6
(R)   Reĝa malbeno - pĝ 12
         Pri la gitaro - pĝ 20
(R)   Makramo - pĝ 26
         Saĝaj konsiloj (1692) - pĝ 32
*       Silento el sono - pĝ 36
*       Sag'et'ludo - pĝ 44
*       La romantika barelo - pĝ 62
         Ŝakpecaro kaj tabulo el forĵetotaĵoj - pĝ 66
         La vera biero de Britujo - pĝ 72
         WEXAS kaj malmultekostaj aviadilaj biletoj - pĝ 82
         Domenoj - pĝ 92

ENIGMOJ

         Feliĉaj familioj - pĝ 31
         Tien kaj reen - pĝ 31
(R)    La vojo al la libereco - pĝ 40
         Krucvortenigmo - pĝ 52
         "Tuta" enigmo - pĝ 56
         Kiom ne? - pĝ 57
         Neglita problemo - pĝ 57
         Solvoj - pĝ 89

KANTOJ

         La rabisto - pĝ 48
         Eble jes, eble ne - pĝ 49
         Bluso pri Marian' - pĝ 58

POEZIE

(R)    Tago seneventa - pĝ 55
         Interesiĝo - pĝ 75
         La Eskimino - pĝ 80
(R)    Serĉinte - pĝ 88

ARTAĴOJ

(R)    Bildoj (antaŭaj kovrilpaĝoj) - pĝ 9, 19
         Ĉu vere? - pĝ 99

HUMURAĴOJ

         Ridu kun ni - pĝ 10, 98, 100
(R)    Superzam - pĝ 24, 34, 42, 50, 60, 68, 76, 86
         Diversaj ŝercoj - pĝ 18, 65, 84, 96, 99
         La arto ... por la arto - pĝ 29, 47
         Steluloj - pĝ 30
(R)    Balenaĵoj - pĝ 41
(R)    Elefantaĵoj - pĝ 70
         Pliaj sadleraĵoj - pĝ 71
(R)    Rusa "Rusa Ruleto" - pĝ 85
         Anoncetoj - pĝ 97

Eldonis: JEB, 140 Holland Park Avenue, LONDONO, Anglio W11 4UF
Redaktis: Jano, 14 Waltham Avenue, Sinfin, DERBY, Anglio DE2 9PS tel: (0332) 761898
Presis: Brita Esperanto-Asocio, Londono

Klaku ĉi tie por iri al paĝo 3